Meny Stäng

Kategori: Okategoriserade

Årsmöte 2022

Raksta samfällighets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte den 8 juni kl 18:30 i Tyresö bygdegård, skolsalen. Kallelse och övrig information kommer att skickas ut senare,

Valborgsmässoafton i Raksta 2022

Lördag vid 19:00

Välkomna att fira Valborg i Raksta 2022 på Amerikaängen. Det går bra att lämna ris inom plastbandsavgränsningen. Avlastning sker via Getingvägen, det är INTE tillåtet att köra in fordon på Amerikaängen!!

Anledningen till att vi skickar ut denna info så sent är att vi fick tillståndet för att ha en Valborgseld från Polisen igår eftermiddag.

Ny tid för årsmötet 2021

På grund av att mötet krockar med fotbollsmatch, med risk för få deltagare på mötet, så senarelägger vi mötet till kl. 20:30 med fika från kl. 20:00.

Annars samma datum (23 juni) och plats (Amerikaängen).

Information inför mötet kan hittas här.

Årsmöte 2021(nytt datum)

Raksta samfällighets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte den 23 juni kl 19:00. Mötet kommer att hållas utomhus på Amerikaängen. Information inför mötet kan hittas här.

Information från Lantmäteriet angående ärende om ersättning för grönområden mm.

För en tid sedan fick fastighetsägare i Raksta ett utskick från Lantmäteriet angående beslut i ärende AB181039 (Fastighetsreglering, och avstyckning berörande Raksta 1:3 och 1:4 samt omprövning av Raksta ga:1). Raksta samfällighetsförening har nu fått meddelande från Lantmäteriet att beslutet överklagats. Se nedan.

”Lantmäteriet informerar härmed Raksta vägförening om att både Tyresö kommun (ägare av Raksta 1:3) och Agneta Giliusson (ägare av Raksta 1:4) har överklagat ersättningsbeslutet gällande anläggningsåtgärden i ärende AB181039. Det innebär att de beslut som fattades gällande Raksta ga:1 avseende utformning och delägande fastigheter med anledning av detaljplanen för etapp 8 inte vinner laga kraft ännu.

Överklagandet har skickats till Mark- och miljödomstolen (MMD) i Nacka som kommer att hantera ärendet fortsatt och har att ta beslut i frågan som överklagats. Ingen ersättning ska därmed betalas i detta läge. Hur lång tid processen i MMD kommer att ta är i dagsläget inte känt.”

För mera information om detta kan fastighetsägare i Raksta, som berörs av ärendet, logga in på Lantmäteriets hemsida via denna länk: https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/e-tjanster-for-privatpersoner/#Lantmateriforrattning

Styrelsen för Raksta Samfällighetsförening

Vägunderhåll under hösten 2020

Under hösten har våra vägar fått ny beläggning och lagningar på ett flertal ställen i vårt område. På följande vägavsnitt har arbeten utförts:

Ullbergsvägen 40 – Ekoxevägen (124 kvm)
Ullbergsvägen 36 (80 kvm)
Korsningen Bromsvägen Ullbergsvägen (140 kvm)
Bromsvägen – Ullbersgsvägen 29 (112 kvm)
Myggvägen (240 kvm)
Flugvägen (270 kvm + dikning, justering)
Ullbersgsvägen 39 (potthål)
Bromsvägen 4-5 (12 kvm)
Bromsvägen 6 (potthål)
Ullbersgsvägen/Rakstavägen (280 kvm)
Uddby Strandväg (Justering med grus)

Kallelse årsmöte 2020

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmöte söndag den 13 september kl. 12:00 på Amerikaänngen.

På grund av den pågående Covid-19 pandemin hålls årsmötet utomhus för att minimera smittorisken.

Kallelse/Dagordning finns här
Bokslut och förslag till nästa års budget finns här
Verksamhetsberättelse finns här

Välkomna

Årsmöte 2020 senarelagt

Det har tidigare varit planerat att hålla årsmötet i hembygdsgården den 10 juni. Men på grund av den pågående Corona-pandemin och gällande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, ser vi oss tvungna att senarelägga årets årsmöte. Vår nuvarande plan är att hålla årsmötet under september månad. Kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.

Styrelsens arbete måste dock fortsätta även under denna period. Här finns bokslut och ett förslag till nästa års budget, som vi kommer att arbeta efter. Vår förhoppning är att denna kan godkännas i efterhand med eventuella justeringar när sedan årsmötet kan genomföras. Här finns årets verksamhetsberättelse.

Hoppas att alla kan hålla sig friska och att ni får en trevlig sommar.

Styrelsen för Raksta Samfällighetsförening

Valborgsfirande i Raksta 2020 Inställt

På grund av rådande situation är vi tvungna att ställa in årets valborgsfirande på Amerikaängen i Raksta. I och med Corona-viruset och Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer kan vi inte anordna något gemensamt valborgsfirande. Vi vill ändå önska alla Raksta-bor en trevlig valborg och hopp om att ni håller er friska.

Årsmöte 2020

Lokal i Tyresö bygdegård är bokad till onsdagen den 10 juni 2020. På grund av Corona-viruset och Covid-19 följer vi folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer. Vi undersöker andra möjligheter att genomföra årsmötet, än att samlas i bygdegården. Ett alternativ kan vara att genomföra mötet digitalt via internet. Vidare information kommer att bifogas kallelsen.