Meny Stäng

Kategori: Okategoriserade

Valborgsfirande i Raksta 2020

Förra året var vi tvungna att ställa in valborgsfirandet på grund av brandrisken. Även i år är det tveksamt om vi kan ha något firande på Amerikaängen på grund av den rådande situationen med Covid-19. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer. Senast den 16 april kommer vi avgöra om firandet blir av eller ställs in. Detta kommer att meddelas på hemsidan och på facebook ”Raksta Samfällighetsförening”. Vi ber er därför att avvakta med att lämna ris till majbrasan tills vidare.

Tyresö kommuns ansvarsövertagande

Hemsidan uppdaterad p.g.a. Tyresö kommuns etappvis övertagande av Raksta Samfällighetsförenings områden. Se vidare under menyvalen Start, Väginformation samt Områden och Karta. Se även årsmötesprotokoll 2019.

Inställt Valborgsfirande

Vi har i samråd med Södertörns brandförsvarsförbund nu ikväll beslutat att ställa in valborgsmässoelden imorgon, detta pga den höga brandrisken. Vi hoppas alla har förståelse för detta.

Valborgsmässoafton i Raksta 2019

Tisdag den 30 april kl. 20:00 Amerikaängen

Välkomna att fira Valborg i Raksta 2019.
Det går bra att lämna RIS på samma plats som tidigare valborgsmässofiranden på Amerikaängen.
Det är förbjudet att lämna av stockar och/eller stubbar på Majbrasan.
Avlastning sker via Getingvägen, det är INTE tillåtet att köra in fordon på Amerikaängen!!

Årsmöte 2019

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmöte den 27 maj i Tyresö Bygdegård, Skolsalen, kl. 18:30.

Angående Midsommarfirande

Från och med detta år kommer inte Samfälligheten anordna midsommarfirande i Raksta, detta pga överlämnandet av vägar etc till Tyresö kommun som leder till färre medlemmar i samfällighetsföreningen. Från och med April 2019 kommer vi enbart vara ca 100 fastigheter kvar och det leder till att föreningen inte kommer ha tillräckligt med resurser för att anordna ett Midsommarfirande.
Styrelsen i samfällighetsföreningen uppmanar och förespråkar till om fastighetsägare själva vill driva ett midsommarfirande i området.
Mvh
Styrelsen Raksta Samfällighetsförening

Ny hemsida

Raksta Samfällighetsförenings hemsida har fått en ny layout, med förhoppning att den ska bli mer lättläst och att informationssökning kan  ske på ett enklare sätt. Kom gärna med kommentarer och förslag på förbättringar.