Meny Stäng

Nyheter

Kallelse årsmöte 2020

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmöte söndag den 13 september kl. 12:00 på Amerikaänngen.

På grund av den pågående Covid-19 pandemin hålls årsmötet utomhus för att minimera smittorisken.

Kallelse/Dagordning finns här
Bokslut och förslag till nästa års budget finns här
Verksamhetsberättelse finns här

Välkomna

Årsmöte 2020 senarelagt

Det har tidigare varit planerat att hålla årsmötet i hembygdsgården den 10 juni. Men på grund av den pågående Corona-pandemin och gällande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, ser vi oss tvungna att senarelägga årets årsmöte. Vår nuvarande plan är att hålla årsmötet under september månad. Kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.

Styrelsens arbete måste dock fortsätta även under denna period. Här finns bokslut och ett förslag till nästa års budget, som vi kommer att arbeta efter. Vår förhoppning är att denna kan godkännas i efterhand med eventuella justeringar när sedan årsmötet kan genomföras. Här finns årets verksamhetsberättelse.

Hoppas att alla kan hålla sig friska och att ni får en trevlig sommar.

Styrelsen för Raksta Samfällighetsförening

Valborgsfirande i Raksta 2020 Inställt

På grund av rådande situation är vi tvungna att ställa in årets valborgsfirande på Amerikaängen i Raksta. I och med Corona-viruset och Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer kan vi inte anordna något gemensamt valborgsfirande. Vi vill ändå önska alla Raksta-bor en trevlig valborg och hopp om att ni håller er friska.

Årsmöte 2020

Lokal i Tyresö bygdegård är bokad till onsdagen den 10 juni 2020. På grund av Corona-viruset och Covid-19 följer vi folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer. Vi undersöker andra möjligheter att genomföra årsmötet, än att samlas i bygdegården. Ett alternativ kan vara att genomföra mötet digitalt via internet. Vidare information kommer att bifogas kallelsen.

Valborgsfirande i Raksta 2020

Förra året var vi tvungna att ställa in valborgsfirandet på grund av brandrisken. Även i år är det tveksamt om vi kan ha något firande på Amerikaängen på grund av den rådande situationen med Covid-19. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer. Senast den 16 april kommer vi avgöra om firandet blir av eller ställs in. Detta kommer att meddelas på hemsidan och på facebook ”Raksta Samfällighetsförening”. Vi ber er därför att avvakta med att lämna ris till majbrasan tills vidare.

Tyresö kommuns ansvarsövertagande

Hemsidan uppdaterad p.g.a. Tyresö kommuns etappvis övertagande av Raksta Samfällighetsförenings områden. Se vidare under menyvalen Start, Väginformation samt Områden och Karta. Se även årsmötesprotokoll 2019.

Inställt Valborgsfirande

Vi har i samråd med Södertörns brandförsvarsförbund nu ikväll beslutat att ställa in valborgsmässoelden imorgon, detta pga den höga brandrisken. Vi hoppas alla har förståelse för detta.

Valborgsmässoafton i Raksta 2019

Tisdag den 30 april kl. 20:00 Amerikaängen

Välkomna att fira Valborg i Raksta 2019.
Det går bra att lämna RIS på samma plats som tidigare valborgsmässofiranden på Amerikaängen.
Det är förbjudet att lämna av stockar och/eller stubbar på Majbrasan.
Avlastning sker via Getingvägen, det är INTE tillåtet att köra in fordon på Amerikaängen!!

Årsmöte 2019

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmöte den 27 maj i Tyresö Bygdegård, Skolsalen, kl. 18:30.

Angående Midsommarfirande

Från och med detta år kommer inte Samfälligheten anordna midsommarfirande i Raksta, detta pga överlämnandet av vägar etc till Tyresö kommun som leder till färre medlemmar i samfällighetsföreningen. Från och med April 2019 kommer vi enbart vara ca 100 fastigheter kvar och det leder till att föreningen inte kommer ha tillräckligt med resurser för att anordna ett Midsommarfirande.
Styrelsen i samfällighetsföreningen uppmanar och förespråkar till om fastighetsägare själva vill driva ett midsommarfirande i området.
Mvh
Styrelsen Raksta Samfällighetsförening