Meny Stäng

Årsmötesinformation

Årsmöte

Föreningen har årsmöte i juni varje år, mötet hålls i Tyresö Bygdegård och kallelse skickas ut till alla i området. Årsmötesprotokollen anslås på anslagstavlorna vid Kiosken och vid Amerikaängen, de finns dessutom att läsa på hemsidan.

Är du intresserad av att engagera dig så kontakta valberedningen (se Kontakta oss). Motioner som du vill ta upp på årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast i mars månad.

Kom gärna till mötena och ställ frågor eller om du har idéer vad vi ska göra i området. På årsmötet tas även beslut om avgifter och större investeringar så det är viktigt att varje fastighetsägare i egenskap av delägare i områdets vägar kommer och gör sin röst hörd.

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsår 2022-2023
Årsmötesprotokoll 2023
Verksamhetsberättelse 2022-2023
Kallelse till årsmöte 2023

Verksamhetsår 2021-2022
Årsmötesprotokoll 2022
Kallelse årsmöte 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Årsred. 2021-2022 Budget 2022-2023

Verksamhetsår 2020-2021
Årsmötesprotokoll 2021
Kallelse årsmöte 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Årsred. 2020-2021 Budget 2021-2022

Verksamhetsår 2019-2020
Årsmötesprotokoll 2020
Årsred. 2019-2020 Budget 2020-2021

Verksamhetsår 2018-2019
Årsmötesprotokoll 2019
Årsred. 2018-2019 Budget 2019-2020

Verksamhetsår 2017-2018
Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsår 2016-2017
Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsår 2015-2016
Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsår 2014-2015
Årsmötesprotokoll 2015

Verksamhetsår 2013-2014
Protokoll extra stämma 2013
Årsmötesprotokoll 2014

Verksamhetsår 2012-2013
Årsmötesprotokoll 2013

Verksamhetsår 2011-2012
Årsmötesprotokoll 2012

Verksamhetsår 2010-2011
Årsmötesprotokoll 2011

Verksamhetsår 2009-2010
Årsmötesprotokoll 2010

Verksamhetsår 2008-2009
Årsmötesprotokoll 2009