Meny Stäng

Områden och karta

Här i Raksta finns det många vackra områden.
Några av de som Samfällighetsföreningen ansvarar över är:

”Amerikaängen” i korsningen Ullbergsvägen/Getingvägen, där finns lekplatsen och fotbollsplanen.
Badplatsen ”Rakstaringsbadet” eller även kallat ”Hopptornet”.

En annan badsjö är Grändalsjön, dit det inte är lika lätt att ta sig, men vackert och skönt i vattnet.

Grönområden
Ängar och skogspartier i området ägs dels av Tyresö kommun, dels privatägt. Den privatägda delen sköts och nyttjas enligt Gemensamhetsanläggningsbeslutet av föreningens medlemmar. Det finns bl.a. markerade promenadstigar som regelbundet behöver ses över och rensas. I området finns ett antal brunnar med handpump som ägs av föreningen. Inget underhåll eller testning av vattnet görs, varför vi inte kan garantera vattenkvaliteten. Pumparna byts heller inte ut när de slutar fungera.

Lekplatsen
Vid ”Amerikaängen” har föreningens medlemmar låtit anlägga en lekplats, som också sköts av oss medlemmar. Lekplatsen uppnår svensk säkerhetsstandard men barnen leker under föräldrarnas ansvar. Det är inte tillåtet att flytta in picknickborden mellan lekredskapen pga fallsäkerhetsavstånd.

Firanden
Av tradition firas Midsommar och Valborg på Amerikaängen. Att det blir fest hänger helt och hållet på engagemang från oss medlemmar i föreningen. Är du intresserad av att vara med kan du gärna höra av dig till någon i styrelsen.

Är det någon information kring föreningen eller området som ni saknar så tveka ej att kontakta styrelsen!

Vi hoppas att ni alla vill bidra till att göra Raksta till det trivsamma område det är!

Raksta Samfällighetsförenings styrelse