Meny Stäng

Områden och karta

Här i Raksta finns det många vackra områden, här nämns några:

”Amerikaängen” i korsningen Ullbergsvägen/Getingvägen, där finns lekplatsen och fotbollsplanen.

Badplatsen ”Rakstaringsbadet” eller även kallat ”Hopptornet”. Tyresö kommun ansvarar för skötsel och underhåll av denna.

En annan badsjö är Grändalsjön, dit det inte är lika lätt att ta sig, men vackert och skönt i vattnet.

Grönområden
Ängar och skogspartier i området ägs dels av Tyresö kommun, dels privatägt. Delar av den privatägda delen sköts och nyttjas enligt Gemensamhetsanläggningsbeslutet av föreningens medlemmar. Det finns bl.a. markerade promenadstigar som regelbundet behöver ses över och rensas. I området finns ett antal brunnar med handpump som ägs av föreningen. Inget underhåll eller testning av vattnet görs, varför vi inte kan garantera vattenkvaliteten. Pumparna byts heller inte ut när de slutar fungera.

Lekplatsen
Vid ”Amerikaängen” har föreningens medlemmar låtit anlägga en lekplats, som också har skötts av medlemmarna. Lekplatsen uppnår svensk säkerhetsstandard men barnen leker under föräldrarnas ansvar. Det är inte tillåtet att flytta in picknickborden mellan lekredskapen pga fallsäkerhetsavstånd. I och med att samfällighetsföreningens medlemmar numera utgör mindre än hälften av det totala antalet fastighetsägare i Raksta finns inte längre möjlighet för samfälligheten att stå för underhållet av lekplatsen, som kan nyttjas av alla boende i Raksta. Det finns dock inga hinder att boende själva med gemensamma krafter förbättrar och underhåller lekplatsen.

Firanden
Av tradition har Midsommar och Valborg firats på Amerikaängen. Att det har blivit fest har helt och hållet hängt på engagemang från medlemmar i föreningen. I likhet med lekplatsen finns det inte längre möjlighet att i föreningens regi anordna dessa, för hela Raksta gemensamma firanden. Föreningen välkomnar naturligtvis att boende själva går samman och anordnar dessa firanden.

Område som omfattas av samfälligheten
Karta över fastigheter som omfattas av samfälligheten

Är det någon information kring föreningen eller området som ni saknar så tveka ej att kontakta styrelsen!

Vi hoppas att ni alla vill bidra till att göra Raksta till det trivsamma område det är!

Raksta Samfällighetsförenings styrelse