Meny Stäng

Väginformation

Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll av de av områdets vägar, som Tyresö kommun ännu inte tagit över ansvar för. Vägunderhållet omfattar bl.a. plogning, sandning, sopning, reparationer, skrapning av grusvägar etc. Mindre arbeten bör föreningens medlemmar själva genomföra, annars köps tjänster in från Tyresö Kommun.

Det bor många barn och djur i området, dessutom är sikten ibland dålig i kurvor och vid utfarter. Tänk därför på att hålla ner hastigheten när du kör. Sedan några år tillbaka är det påbjuden 30 gräns i hela Raksta. Sedan april 2012 har även Brakmarsvägen fått sänkt hastighet till 40 km/h.

För att underlätta för vägunderhåll, snöröjning, beskickningsfordon samt för allas trevnad är det förbjudet att parkera bilar, släpvagnar, husvagnar etc., eller lägga upp massmaterial utanför tomtgränsen, i vändzoner och i korsningar.

Vi är skyldiga att hålla vägar, vändzoner etc. fria för fordon att ta sig fram och utnyttja för vändning, i första hand handlar det om säkerhet för boende, men också för framkomlighet för räddningstjänst och annan nyttotrafik så som plogbil och sopbil.

Alla potthål och vägskador på vägar, som omfattas av samfällighetens ansvar, anmäls till Vägchef eller styrelsen (se Kontakta Oss). I övrigt görs anmälan till Tyresö kommun.