Hem

NYHETER

 

VALBORGSMÄSSOAFTON I RAKSTA

söndag 30 april

Amerikaängen

kl 20:00

___

 

VÄLKOMNA

till

ett tillfälle att lära känna dina grannar

-Rakstadagen-

14 maj 2017

Dagen då vi boende i Raksta hjälps åt med att hålla Raksta fint. Vi utför enklare reparationer, ris- och trädröjning, ordningställer blomlådor, oljar bord, plockar skräp etc.

Avslutningsvis äter vi korv och fikar tillsammans.

Plats: Amerikaängen korsningen Getingvägen/Ulllbergsvägen

____

 

"Fritt fram i Tyresöån"

Hösten 2016 gav Tyresåns Vattenvårdsförbund Norconsult i uppdrag att ta fram en vägledande utredning med åtgärdsförslag och rekommendationer som möjliggör att miljökvalitetsnormen för nedre Tyresån nås med avseende på påverkan av vandringshinder och reglering.

Utredningen levererades till Tyresåns Vattenvårdsförbund 2017-03-02, med rekommendationer för miljöanpassad reglering samt förslag som möjliggör fiskvandring från Kalvfjärden och vidare upp till de större uppströms sjöarna Drevviken, Magelungen och Orlången. Nu vill vi gärna få in era synpunkter på utredningen, de åtgärder som föreslås samt er syn på hur vi och ansvariga myndigheter bör arbeta vidare i frågan.

Era synpunkter skickas per mail till Tyresåns Vattenvårdsförbunds projektledare Michael Wzdulski senast 2017-04-07.

Epost michael.wzdulski@svoa.se

Utredningen kan ni ladda ner på Tyresåns hemsida här.

 

Anbudsförfrågan Tyresöån

Tyresöån -allabilagor

 

 

PÅMINNELSE!

Varje fastighetsägare har ansvar för siktröjning av häckar och buskage. Kommunen kräver minst 0,6 m fri höjd 1 m in från vägkant. Föreningen kan minska kostnaderna för siktröjning om respektive fastighetsägare själva tar ansvar för att röja träd, buskar och sly mellan väg och fastighetsgräns som menligt inverkar på säkerhet och sikt samt avrinning i diken.

 

Klicka här för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

Förbättringar på Amerikaängen

Boden är nu flyttad och vi har en fin, bred och framförallt SÄKRARE pulkabacke.

En betongring som kan användas till grillning finns nu på plats.

_______________________

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! styrelsen@raksta.com

 

Klicka här för mer info om samfällighetsföreningen och VARFÖR du som Rakstabo är medlem

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

 

 

Info styrelsen@raksta.com