Hem

NYHETER

 

MIDSOMMAR i RAKSTA

2017

Fredag 23 juni

 

Plats: Amerikaängen (korsningen Ullbergsvägen/Getingvägen)

 

kl 10.00 Klär vi midsommarstången tillsammans. Kom med ris och blommor och hjälp till!

 

kl 14.00 Startar midsommarfirandet med levande musik, dans och lekar.

 

kl 18.00 Om vädret tillåter tänder vi grillen för medhavd picknick.

 

Välkomna!

 

 

PÅMINNELSE!

Varje fastighetsägare har ansvar för siktröjning av häckar och buskage. Kommunen kräver minst 0,6 m fri höjd 1 m in från vägkant. Föreningen kan minska kostnaderna för siktröjning om respektive fastighetsägare själva tar ansvar för att röja träd, buskar och sly mellan väg och fastighetsgräns som menligt inverkar på säkerhet och sikt samt avrinning i diken.

 

Klicka här för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

____

 

 

 

 

 

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! styrelsen@raksta.com

 

Klicka här för mer info om samfällighetsföreningen och VARFÖR du som Rakstabo är medlem

Information från Tyresö Kommun på www.tyresö.se om vad som gäller nu när det är låga grundvattennivåer och risk för vattenbrist.

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Nyheter/Bli-vattensmart-och-spara-vatten/

 

 

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

 

 

Info styrelsen@raksta.com