Hem

NYHETER

 

 

MIDSOMMAR I RAKSTA

Vi tackar Midsommarkommittén för ett lyckat midsommarfirande!

RAKSTA KIOSKEN

Sommaröppettider:

MÅN-TIS 10-18

ONS 13-18

TORS-SÖND 10-18

Vi jobbar för kontinuerligt hårt med

att utöka vårt sortiment,

alla önskemål är välkomna!

Varmt välkomna

Mats, Annette och Stefan

 

 

Pilgrimsled information

Tyresö Församling har fått Samfällighetens godkännande att uppföra stolpar längs med föreningens vägar. Detta arbete kommer att utföras under våren 2014 av Tyresö Kommun.

Frågor besvaras av Diakon Jonas Brodin 08-41093743

ETAPP 7 information

Länk till Tyresö Kommuns information om vägarbetena i Etapp 7.

Där återfinns senaste informationen om det omfattande arbetet med Brakmarsvägen.

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MEDDELA AVFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! weronica@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

leif@raksta.com

Info styrelsen@raksta.com