Hem

NYHETER

 

Midsommar i Raksta 2016

 

Plats: Amerikaängen

(korsningen Ullbergsvägen/Getingvägen)

 

kl 10.00 Klär vi midsommarstången. Kom och hjälp till med ris och blommor!

 

Kl 14.00 Startar midsommarfirandet med levande musik och dans.

 

Kiosken kommer att vara öppen!

 

Ponnyridning; 30 min före och efter firandet.

 

Misommardagen

Kl 14.00 på Amerikaängen

Kör vi en ny tradition med Fotbollsmatch, föräldrarna mot barnen! Kom och var med!

 

Varmt Välkomna !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅMINNELSE!

Samtliga fastighetsägare i föreningen är skyldiga att ombesörja att det finns en vägtrumma nedlagd under infarten till fastigheten, att rensa den och se till att vatten från den egna fastigheten inte rinner ut över vägen och förorsakar problem som svallis och halka.

 

för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! Styrelsen@raksta.com

 

För mer info om samfällighetsföreningen och VARFÖR du som Rakstabo är medlem

Början på en bättre pulkabacke

Vid lekplatsen har vall lagts upp för att styra ut pulkabacken ut på fotbollsplanen. Tanken är att vi innan nästa vinter hunnit flytta på/byta ut "boden", så att vi får en fin, bred och framförallt SÄKRARE pulkabacke.

 

 

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

 

 

Info styrelsen@raksta.com