Hem

NYHETER

Valborgsmässoafton i Raksta

30/4 2014

Valborgsängen korsningen Ormv/Rakstav

Tändning kl 19.30

Raksta Kiosken kommer att ha lite

dricka och tilltugg till försäljningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfälligheten har även i år fått tillstånd för en eld och välkomnar Er att fira våren på "Valborgsängen" i korsningen Ormvägen/Rakstavägen.

Boende i samfälligheten får lämna torrt ris och kvistar på uppmärkt plats. Promenerar du i området får du gärna ta med ris som ligger längs med vägarna och lägga på brasan!

RAKSTA KIOSKEN

Nu har Raksta Kiosken öppnat i ny regi!

Våra öppettider är;

MÅN-FRE 16 -19

LÖR-SÖN 10-18

Vi jobbar för närvarande hårt med

att utöka vårt sortiment,

alla önskemål är välkomna!

Varmt välkomna

Mats, Annette och Stefan

ÖPPET HELA VINTERN!

 

Kommande i Raksta

Valborgsfirande 30/4 kl 19.30

Rakstadagen 18/5 kl 10.00

Årsmöte 18/6 kl 18.30

Midsommarfirande 20/6

Pilgrimsled information

Tyresö Församling har fått Samfällighetens godkännande att uppföra stolpar längs med föreningens vägar. Detta arbete kommer att utföras under våren 2014 av Tyresö Kommun.

Frågor besvaras av Diakon Jonas Brodin 08-41093743

ETAPP 7 information

Länk till Tyresö Kommuns information om vägarbetena i Etapp 7.

Där återfinns senaste informationen om det omfattande arbetet med Brakmarsvägen.

MIDSOMMAR I RAKSTA

Midsommarkommittén välkomnar till firande 20 juni 2014

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MEDDELA AVFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! weronica@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

leif@raksta.com

Info styrelsen@raksta.com