Hem

RAKSTA

NYHETER

 

 

Väginformation

Oberoende besiktningsman genomför nu besiktning av områdets diken, vägrenar samt vägtrummor under infarter till fastigheterna. Detta kommer att ligga till underlag för åtgärdsplan under 2015 enligt beslut på årsmöte juni 2014.

 

 

 

 

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

RAKSTA KIOSKEN

Öppettider:

Måndag- Tisdag Stängt

Onsdag- Fredag 15:30-18:30.

Lördag- 11:00-17:00

Söndag- 12:00-17:00

 

ETAPP 7 information

Länk till Tyresö Kommuns information om vägarbetena i Etapp 7.

Där återfinns senaste informationen om det omfattande arbetet med Brakmarsvägen.

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MEDDELA AVFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! weronica@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

Info styrelsen@raksta.com