Hem

NYHETER

 

PÅMINNELSE!

Samtliga fastighetsägare i föreningen är skyldiga att ombesörja att det finns en vägtrumma nedlagd under infarten till fastigheten, att rensa den och se till att vatten från den egna fastigheten inte rinner ut över vägen och förorsakar problem som svallis och halka.

 

Klicka här för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

En bättre pulkabacke

Vid lekplatsen har vall lagts upp för att styra ut pulkabacken ut på fotbollsplanen. Boden är nu flyttad och vi har en fin, bred och framförallt SÄKRARE pulkabacke.

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! styrelsen@raksta.com

 

Klicka här för mer info om samfällighetsföreningen och VARFÖR du som Rakstabo är medlem

 

 

 

Info styrelsen@raksta.com