Hem

NYHETER

VÄLKOMMEN

VALBORGSMÄSSOAFTON

I RAKSTA

30/4 2015

Vi tänder brasan kl 19.30

 

Korsningen Rakstavägen/Ormvägen

 

 

Väginformation i korthet

PÅMINNELSE!

Samtliga fastighetsägare i föreningen är skyldiga att ombesörja att det finns en vägtrumma nedlagd under infarten till fastigheten, att rensa den och se till att vatten från den egna fastigheten inte rinner ut över vägen och förorsakar problem som svallis och halka.

 

Besiktning av samfällighetens gemensamma vägtrummor under och bredvid vägarna har gjorts under hösten.

för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

 

 

 

 

 

 

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

Geoteknisk undersökning

fr.o.m v.17 och ca 2 mån framåt kommer Tyresö Kommun att genomföra borrning i och bredvid vägar i Raksta. Detta är en geoteknisk undersökning till grund för stadsplanering.

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! weronica@raksta.com

 

För mer info om samfällighetsföreningen och VARFÖR du som Rakstabo är medlem

RAKSTADAGEN

24 MAJ 2015

Förslag på åtgärdspunkter:

-Upprusta boden på Amerikaängen

-Vitmåla farthindrande blomlådor samt märka upp dem bättre med reflexer

-Röja områdets stigar

-Rensa ogräs lekplats

-Räta upp inspringsskydd lekplats

-Plocka skräp i områdets diken

 

Har du förslag på saker som bör åtgärdas?

styrelsen@raksta.com

 

ÅRSMÖTE

10 JUNI 2015

Tyresö Bygdegård

Kallelse skickas i maj

 

Info styrelsen@raksta.com