Meny Stäng

Start

Raksta Samfällighetsförening

Samfälligheten i Raksta är en ihopslagning av tidigare vägföreningen och tomtägarföreningen.

Rakstas vägar, parkeringsplatser, diken, grönområden med gångvägar, lek-idrottsområdet Amerikaängen samt badplatsen Hopptornet vid Albysjön är en ”gemensamhetsanläggning” som berör samtliga av Rakstas fastigheter.  Lantmäteriets beslut.

Man blir därför som fastighetsägare i Raksta automatiskt medlem i Samfällighetsföreningen. ”Medlemsavgiften” är den vägavgift som samtliga fastighetsägare är skyldiga att betala för underhåll av områdets vägar. Avgiften betalas vanligtvis i september och inbetalningskort skickas ut av föreningens kassör i god tid. Avgiftens storlek beror på andelstal, som lantmäteriet bestämt. Andelstalen kan dock förändras beroende på förtätning. Som kompensation för att du betalar både vägavgift och vägskatt via kommunalskatten återbetalar Tyresö kommun 700 kr/år till alla fast bosatta i området.

För att ha ett aktivt och levande föreningsliv i Raksta behövs att du engagera dig och vill hjälpa till med styrelsearbete samt andra åtaganden föreningen har, så som gräsklippning, trädröjning, badplatsunderhåll, firanden m.m. Det finns många uppgifter. Hjälp oss att hålla vårt område fint! Kontakta styrelsen om du är intresserad!