Hem

NYHETER

 

 

 

 

Vill DU få med en motion till Årsmötet?

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars 2015. Prel årsmötesdatum 10 juni 2015.

 

VALBORGSMÄSSOAFTON I RAKSTA

30/4 2015

Korsningen Rakstavägen/Ormvägen

 

 

Väginformation i korthet

PÅMINNELSE!

Samtliga fastighetsägare i föreningen är skyldiga att ombesörja att det finns en vägtrumma nedlagd under infarten till fastigheten, att rensa den och se till att vatten från den egna fastigheten inte rinner ut över vägen och förorsakar problem som svallis och halka.

 

Besiktning av samfällighetens gemensamma vägtrummor under och bredvid vägarna har gjorts under hösten.

 

Åtgärd av grusvägar (3st) utan IM30 beläggning har påbörjats under hösten och avslutas i vår.

 

Vägar med IM30 beläggning med skador/potthål skall repareras genom garantiåtgärd från Tyresö Kommun under våren 2015.

för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

 

 

 

 

 

 

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! weronica@raksta.com

för mer info om samfällighetsföreningen och VARFÖR du som Rakstabo är medlem

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

 

RAKSTADAGEN

24 MAJ 2015

Förslag på åtgärdspunkter:

-Upprusta boden på Amerikaängen

-Vitmåla farthindrande blomlådor samt märka upp dem bättre med reflexer

-Röja områdets stigar

-Rensa ogräs lekplats

-Räta upp inspringsskydd lekplats

-Plocka skräp i områdets diken

 

Har du förslag på saker som bör åtgärdas?

styrelsen@raksta.com

 

RAKSTA

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

Info styrelsen@raksta.com