Hem

NYHETER

Föreningen får fr.o.m nu informationsblad kring vägarbetet som löpande läggs upp på hemsidan och Facebook sidan.

Informationsblad från Svevia Solberga etapp 7 v.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väginformation i korthet

Just nu genomförs (i regi av Telia) installation av Öppen Fiber i hela området. Vissa sträckor (bl.a. Rakstaringen) har de fått styrelsens samt markägarens tillåtelse att gräva längs med de vägar som Samfälligheten förvaltar. Utförande entreprenör ansvarar för återställande vid utfört arbete.

 

PÅMINNELSE!

Samtliga fastighetsägare i föreningen är skyldiga att ombesörja att det finns en vägtrumma nedlagd under infarten till fastigheten, att rensa den och se till att vatten från den egna fastigheten inte rinner ut över vägen och förorsakar problem som svallis och halka.

 

för mer väginformation och fastighetsägares ansvar

MEDDELA ER E-POST ADRESS

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att meddela aktuell e-postadress till medlemsregistret som administreras av kassören! Vill du ha din vägavgiftsfaktura per e-post går det bra att meddela detta samtidigt. weronica@raksta.com

MIDSOMMAR I RAKSTA

Om du har frågor eller vill var med och hjälpa till,

kontakta midsommar@raksta.com

Vill du hjälpa till i Samfälligheten?

Kontakta Valberedningen

genom

anamarija@raksta.com

 

MEDDELA AVFLYTTNING ELLER INFLYTTNING

Ska ni /har ni flytta/t från Raksta nyligen? Meddela styrelsen vilka de nya ägarna är! weronica@raksta.com

 

För mer info om samfällighetsföreningen och VARFÖR du som Rakstabo är medlem

Början på en bättre pulkabacke

Vid lekplatsen har vall lagts upp för att styra ut pulkabacken ut på fotbollsplanen. Tanken är att vi innan nästa vinter hunnit flytta på/byta ut "boden", så att vi får en fin, bred och framförallt SÄKRARE pulkabacke.

 

 

Alla potthål och vägskador anmäls till Vägchef lars@raksta.com eller till styrelsen@raksta.com

 

 

 

 

 

Info styrelsen@raksta.com