Meny Stäng

Vägunderhåll under hösten 2020

Under hösten har våra vägar fått ny beläggning och lagningar på ett flertal ställen i vårt område. På följande vägavsnitt har arbeten utförts:

Ullbergsvägen 40 – Ekoxevägen (124 kvm)
Ullbergsvägen 36 (80 kvm)
Korsningen Bromsvägen Ullbergsvägen (140 kvm)
Bromsvägen – Ullbersgsvägen 29 (112 kvm)
Myggvägen (240 kvm)
Flugvägen (270 kvm + dikning, justering)
Ullbersgsvägen 39 (potthål)
Bromsvägen 4-5 (12 kvm)
Bromsvägen 6 (potthål)
Ullbersgsvägen/Rakstavägen (280 kvm)
Uddby Strandväg (Justering med grus)