Meny Stäng

Årsmöte 2020 senarelagt

Det har tidigare varit planerat att hålla årsmötet i hembygdsgården den 10 juni. Men på grund av den pågående Corona-pandemin och gällande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, ser vi oss tvungna att senarelägga årets årsmöte. Vår nuvarande plan är att hålla årsmötet under september månad. Kallelse kommer att skickas ut på sedvanligt sätt.

Styrelsens arbete måste dock fortsätta även under denna period. Här finns bokslut och ett förslag till nästa års budget, som vi kommer att arbeta efter. Vår förhoppning är att denna kan godkännas i efterhand med eventuella justeringar när sedan årsmötet kan genomföras. Här finns årets verksamhetsberättelse.

Hoppas att alla kan hålla sig friska och att ni får en trevlig sommar.

Styrelsen för Raksta Samfällighetsförening