Meny Stäng

Årsmöte 2020

Lokal i Tyresö bygdegård är bokad till onsdagen den 10 juni 2020. På grund av Corona-viruset och Covid-19 följer vi folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer. Vi undersöker andra möjligheter att genomföra årsmötet, än att samlas i bygdegården. Ett alternativ kan vara att genomföra mötet digitalt via internet. Vidare information kommer att bifogas kallelsen.