Meny Stäng

Angående Midsommarfirande

Från och med detta år kommer inte Samfälligheten anordna midsommarfirande i Raksta, detta pga överlämnandet av vägar etc till Tyresö kommun som leder till färre medlemmar i samfällighetsföreningen. Från och med April 2019 kommer vi enbart vara ca 100 fastigheter kvar och det leder till att föreningen inte kommer ha tillräckligt med resurser för att anordna ett Midsommarfirande.
Styrelsen i samfällighetsföreningen uppmanar och förespråkar till om fastighetsägare själva vill driva ett midsommarfirande i området.
Mvh
Styrelsen Raksta Samfällighetsförening